11:01 - 09/01/2019

Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện

Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Số: 000228/2018/ATTB-CNĐK, cấp ngày: 20/03/2018, nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

 

Copyright 2014 by v-biotech.vn - Thiết kế website bởi Đẳng Cấp Việt