Liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt

Địa chỉ: 373 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, Tp.Nha trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại:  058.3880992 – 090.5522288

Email:  namviet@v-biotech.vn hoặc capvanha@gmail.com

 

 

 
 
 
TRỤ SỞ CHÍNH

              Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt

     Địa chỉ: 184 Lê Hồng Phong - P.Phước Hải - Tp.Nha trang - Khánh Hòa

     Điện thoại:  0583.880.992 – 0905.522.288

     Email:  namviet@v-biotech.vn hoặc capvanha@gmail.com

NHÀ MÁY

              Công ty cổ phần công nghệ sinh phẩm Nam Việt

     Địa chỉ: 373 Lê Hồng Phong - P.Phước Long - Tp.Nha trang - Khánh Hòa

     Điện thoại:  058.3880.992 – 0905.522.288

     Email:  namviet@v-biotech.vn