Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Phẩm Nam Việt tập huấn (training) GMP cho nhân viên

Công ty CP Công Nghệ Sinh Phẩm Nam Việt đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO (Good Manufacturing Practices: thực hành tốt sản xuất thuốc) tại lô A3-A4 Cụm Công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiểu được tầm quan trọng của việc "đào tạo GMP", Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành tập huấn hàng tuần về GMP cho công nhân viên công ty. "Đào tạo GMP" là một trong mười nguyên tắc vàng trong GMP-WHO bên cạnh nhà xưởng, trang thiết bị, quy trình, thanh kiểm tra....

                                                           Xưởng sản xuất (ảnh: Công ty CP CNSP Nam Việt)

Song song với quá trình xây dựng nhà máy, thông qua các buổi đào tạo sẽ giúp cán bộ công nhân viên nắm bắt được các yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để đạt GMP-WHO

                                                       Tập huấn GMP (ảnh: Công ty CP CNSP Nam Việt)     

Buổi học GMP đầu tiền ngày 09/03/2019, cán bộ công nhân viên đã được giới thiệu về mục đích sử dụng và thực hành phần mềm xử lý dữ liệu, giúp dễ dàng tính toán với cơ sở dữ liệu lớn và độ chính xác gần như hoàn hảo mà không cần phải xử lý bằng phương pháp thủ công. Được giới thiệu về SOP và cách thức viết, định dạng, lưu trữ SOP và các biểu mẫu liên quan          

                                                              Tập huấn GMP (ảnh: Công ty CP CNSP Nam Việt)

Được giới thiệu khái quát qua các yêu cầu của GMP-WHO như: nhà xưởng và phương tiện sản xuất, điều kiện vệ sinh, quá trình sản xuất, về sức khỏe người lao động, bảo quản và phân phối sản phẩm.        

                                                               Tập huấn GMP (ảnh: Công ty CP CNSP Nam Việt)

Sau buổi học, các bộ phận sẽ được thực hành viết SOP. Tập huấn GMP sẽ được tiến hành ít nhất 1 lần trên tuần theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com

NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com