Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

NAM VIET BIOTECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: V-BIOTECH

MSDN (MST): 4201315769

Đăng ký lần đầu: ngày 04/08/2011, đăng ký thay đổi  lần thứ 4 ngày 28/12/2018

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com

NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com