Logo GMP Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Phẩm Nam Việt

Ngày 14/08/2019 Nhà máy sản xuất Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt chính thức được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm - Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận GMP, đó là vinh dự hết sức lớn lao, là thành quả xứng đáng sau những cố gắng không biết mệt mỏi của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt xin ra mắt LOGO GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, niềm tự hào của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên!

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com

NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT

Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  +84 258 3771 868 – 0905 763 036

Email: tmttantran@gmail.com